Pozor, teraz akciová cena a oplotenie zadarmo len do konca augusta. Využite našu zvýhodnenú cenu 328 340 € (348 340 €) na RD B.A.3.

Dom C.B

 • Počet izieb

  4

 • Podlažia

  1-3 NP

 • Výmera domu

  141,50m2

 • Terasa

  17,37m2 + 75,68m2 strešná terasa

 • Parkovacie miesta

  2

 • Rozloha pozemku

  od 275m2

 • Zastavaná plocha

  74 m2

 • Cena s DPH

  od 394 117 €

Kontaktovať predajcu

Vybraný dom

1. NP

2. NP

3. NP

Zobraziť pôdorys pozemku

Interiér

Čo obsahuje holodom?

Nosná
konštrukcia:

Novostavba je riešená ako samostatne stojaci, nepodpivničený, dvojpodlažný objekt. Všetky nosné prvky sú navrhnuté v zmysle ustanovení a výpočtových postupov súboru medzinárodných európskych noriem.

Nosný monolitický železobetónový systém tvoria monolitické železobetónové základové pásy, železobetónová základová doska hrúbky 200 mm, obvodové nosné steny hrúbky 150 mm, vnútorné nosné steny hrúbky 200 mm a monolitické železobetónové stropné dosky hrúbky 200 mm. Schodiská v objekte sú monolitické železobetónové s hrúbkou schodiskovej dosky 160 mm.

Základy:

Monolitické železobetónové základové pásy + monolitická železobetónová základová doska hrúbky 200 mm na štrkovom lôžku hrúbky 150 mm.

Hydroizolácia z modifikovaných bituménových pásov s protiradónovou ochranou.

Obvodový plášť
a priečky:

Obvodové steny monolitické železobetónové zateplené kontaktným zatepľovacím systémom EPS hrúbky 200 mm s fasádnou omietkou.

Priečky hrúbky 115 mm a 140 mm z keramických tehál Porotherm. Interiérové strojové omietky s hygienickým náterom, maľbou, paropriepustným bielym.

Stropy, strecha,
podlahy:

Monolitické železobetónové stropné dosky hrúbky 200 mm. Interiérové strojové omietky s hygienickým náterom, maľbou, paropriepustným bielym.

Plochá strecha zateplená spádovými doskami EPS v dvoch vrstvách celkovej hrúbky min. 260 mm, hydroizolácia mPVC fólia hrúbky 1,5 mm, filtračná vrstva geotextília, zaťažená štrkom.

Kročajová izolácia podláh, vystužená betónová mazanina so zabudovaným rozvodom podlahového vykurovania, samonivelizačná podlahová stierka, laminátové parkety, resp. dlažba, vhodné na použitie s podlahovým vykurovaním.

Okná a dvere:

Výplne okenných otvorov z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom. Interiérové dvere – pripravené otvory na montáž zárubní a dverí.

Zdravotechnika:

Zásobovanie pitnou vodou je z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou DN 25, ktorá končí vodomernou zostavou vo vodomernej šachte. Potrubné rozvody vody sú z plast-hliníkových rúr DN 15 – 25. Potrubie uložené v zemi je z plastových rúr HDPE. Všetky rozvody vody sú izolované izolačnými rúrkami z penového polyetylénu. Príprava teplej vody je pre každý dom samostatne tepelným čerpadlom vzduch-voda s integrovaným zásobníkom na teplú vodu o objeme 220 litrov.

Kúrenie
a chladenie:

Zásobovanie teplom zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s expanznou nádobou 25 l a poistným ventilom. Podlahové vykurovanie s núteným obehom má teplotný spád 38/33 °C. V kúpeľniach sú rebríkové vykurovacie telesá pripojené do elektrickej siete zásuvkou.

Príprava chladenia – zabudované rozvody pripravené na montáž vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek.

Elektroinštalácie:

Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a zásuvkové obvody - káblové rozvody celoplastovými káblami CYKY. Napojenie technológií profesií UK, ZTI, VZT. Elektrická NN prípojka 0,4 kV. Uzemnenie a ochrana pred bleskom – pasívny bleskozvod. Uzemňovacia sústava typu B, ochrana pred bleskom (LPL) triedy III. Vnútorné slaboprúdové rozvody – štruktúrovaná kabeláž – rozvody FTP a KOAX. Ochrana pred úrazom el. prúdom hlavným a doplnkovým pospájaním.

V prípade požiadavky dokončíme váš dom do nadštandardu

Váš Kráľovský dom Vám odovzdáme ako holodom, ale ak sú Vaše požiadavky vyššie, dodáme Vám nadštandard presne podľa Vašich predstáv.

Kontaktovať predajcu

Letná akcia na RD B.A.3

Kontaktujte
developera

Kontaktujte nás priamo, radi Vám predstavíme výhody Vášho nového bývania osobne.

Veronika Dedáčková

Predajca developera

Dohodnite si stretnutie